Акустично Третиране

Акустични Панели

0

Аудио дизайн представи своите нови акустични продукти за акустично третиране.
Новите акустични панели имат индивидуален дизайн и великолепни акустични качества. За повече информация, моля посетете нашата страница с продукти ….

Acoustic panel

acer

Fabric acoustic panels

0

Audio Design introduce their new acoustic products for medium frequency treatment.
The new acoustic panels had individual design and magnificent acoustic performance. For more information, please visit our product page….

Acoustics panel

Акустична среда и модален анализ

1

Модален анализ - 30Hz

АКУСТИЧНА СРЕДА

Терминът акустична среда се използва много често, когато говорим за аудио системи и звук, но всъщност за повечето хора е нещо неразбираемо и пренебрегвано. За да хвърлим малко светлина по въпроса може да кажем, че съществуват много и различни аудио-видео системи пресъздаващи различни звукови пейзажи и емоции, и единственото общо между тях е средата в която се намират или по-точно акустичната среда. В технически аспект тя има комплексен характер и зависи от много фактори, като температура и влажност на въздуха, разположение на звукоизточниците и др. докато в субективен аспект акустичната среда играе съществена роля за човешкото звуковъзприятие и това е основна причина понякога много точна и скъпа аудио система да звучи размазано и неясно.

Нека си представим една стандартна стерео система, тя има две озвучителни тела (говорители, колони), които възпроизвеждат цялостната звукова картина в дадено помещение. Ако обаче тези тела НЕ са поставени на правилното място или помещението има ограничена звукова среда, то се създават предпоставки за изкривявания. Причините за това могат да са много и различни, но основният проблем, когато започнете да слушате любимото си CD или просто седнете да гледате някой филм с приятели, се нарича отразени звукови вълни.

Казано с едно изречение в една стая винаги има два типа звукови вълни – директни и отразени. Първият тип вълни достигат директно от озвучителните тела до слушателя и са това, което ушите ни искат да чуят. Вторият тип са вълни отразени от стените, тавана, интериора и всичко останало и именно тяхното влияние е негативно за слушателя. Обяснено така звучи просто и лесно, и решението на проблема би бил елиминиране на отразените звукови вълни. Да звучи чудесно, но всъщност това не е така защото човешкият мозък обработва подадената му информация по-определен начин и от това зависи дали дадена песен ще ви хареса или не.

Решението се състои в няколко стъпки, като най важнната е:

МОДАЛЕН АНАЛИЗ ( УОТЪРФОЛ АНАЛИЗ )

Модален анализ - 160Hz

Модалният анализ е първото нещо, което трябва да се предприеме за да се анализира честотната характеристика на дадено помещение. Всъщност модите са особен вид звукови вълни, които дават акустична сигнатура на дадено помещение и показват реално неговите акустични свойства. АУДИО ДИЗАЙН извършва модален анализ с помоща на софтуерна симулация, като за нея се използват реалните геометрични размери на даденото помещение. След завършването му могът да се установят проблеми в АЧХ(амплитудно честотна характеристика) на помещението – нежелани резонанси, спадове или пикове на отделни честоти, стоящи вълни, заглъхване и др.

Специалният апроксимиращ софтуер CRAS, предвиждащ и изчисляващ модите в помещенията има база данни за всякакъв вид материали използвани в съвременното строителство и интериор – паркети, прозорци, мебели, килими, плочки и много други. Целта е освен геометрията на помещението да се изчисли и пълния коефициент на звукопоглъщане за даденото помещение.

Go to Top
SEO Powered by Platinum SEO from Techblissonline