Акустични решения

Акустични решения за третиране на битови и промишлени помещения. Акустично третиране на офиси, спортни зали, телефонни кабини, конферентни зали, домашно кино и медицински помещения.