Акустика на конферентни стаи

Акустика на конферентни стаи

Конферентните стаи и зали представляват неизменна част от офис пространството в една компания и са друг аспект на офис акустиката. Предназначението на такъв тип зали и помещения е да се постигне говорен комфорт и конфиденциалност. За да се постигне това Аудио Дизайн има две основни препоръки. Първата препоръка е свързана с реверберационните способности на помещението и се контролира с акустични панели. В нашата практика сме имали случаи, когато клиент се оплаква от това че при провеждане на конферентен разговор с чужбина отдалечената страна не разбира нищо въпреки скъпата видеоконферентна система. След измерване и анализ от страна на Аудио Дизайн проблема бе отсранен бързо и ефективно с поставянето на акустични панели.

Втората препоръка е свързана със звукоизолационните способности на стените на помещението и до колко те изолират звуковите вълни извън него. Тук решението е използване на многопластови акустични сандвичи, които да са проектирани така че да не позволяват изтичане на звук от помещението.

Предлаганите от нас акустични панели притежават всички нужни качества за постигане на акустичен комфорт, като в допълнение широката гама от цветове и финиши на нашите панели допринасят вашите клиенти и партньори да се чувстват в уютна обстановка.