Акустични решения в Медицината и фармацията

Акустични решения в Медицината и фармацията

Аудиометрични кабини

Аудиометричните или аудиологичните кабинети предоствят медицински комфорт при провеждане на прегледи и консултации. Те са специфични помещения, които имат специални изисквания към акустичната среда - Rw 35dB - 60dB. Аудио Дизайн измерва и проектира такъв тип помещения, като ги свежда до необходимите норми и наредби. 

Аудио Дизайн използва текстилни акустични панели, които се монтират върху подходящите повърхности и драстично повишават акустичният комфорт. Използваните от нас панели притежават клас за пожароустойчивост и са третирани против гризачи и микроорганизми.

Аудио Дизайн предлага широка цветова гама акустични панели, като дава възможност за индивидуално оформяне на всеки кабинет осигурявайки акустичен и визуален комфорт. 

Рентгенови стаи

Рентгеновите кабинети, фотолаборатории и архиви са неизменна част от всяка болница и са помещения с повишена степен на лъчения. Поради специфичната апаратура използвана в радиологиите освен лъчения се генерират още вибрации и шум. Това налага използването на антивибрационни демпфери, многослойни акустични сандвичи и други методи за постигане на нужното ниво на звукозолация. Аудио Дизайн измерва и проектира такъв тип помещения, като ги свежда до необходимите норми и наредби.

Аудио Дизайн използва специални битумни мебрани с висока плътност както и текстилни акустични панели, които се монтират върху подходящите повърхности и драстично повишават акустичният комфорт. Използваните от нас мембрани и панели притежават клас за пожароустойчивост и са третирани против гризачи и микроорганизми.

Аудио Дизайн предлага широка цветова гама акустични панели, като дава възможност за индивидуално оформяне на всеки кабинет осигурявайки акустичен и визуален комфорт. 

Операционни стаи

Помещения в които се извършват хирургични дейности се наричат операционни стаи. От своя страна те биват стаи за гръдна, сърдечна, коремна,лицево-челюстна и др. хирургия. Те трябва да отговарят на определени хигиенни и конструктивни норми и да предлагат комфортна среда за пациентите и персонала. Аудио Дизайн изгражда операционни и манипулационни стаи с нужната звукоизолация осигуряваща шумови нива в границите Rw 35dB - 60dB, като използва безопасни сертифицирани материали.

Използвайки нашата методика за проектиране на медицински кабинети Аудио Дизайн гарантира високо качество и комфорт на изградените от нас аудиометрични кабинети и операционни стаи. При изграждането им Аудио Дизайн обръща внимание на: звукоизолирани стени, врати и прозорци, вентилация, осветление, акустика на помещението, антибактериални покрития и др.

Аудио Дизайн предлага акустични и интериорни решения за помещения за след операционен престой съобразени с медицинските изисквания и норми. Ние прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент, осигурявайки консултации и посещения на място. При възникнали въпроси относно решения в сферата на медицината не се колебайте да се свържете с нас по телефона или нашата уеб форма за контакти.


Медицински лаборатории

Аудио Дизайн предлага решения в сферата на чистите помещения и фармацията. Предлаганите от нас звукоизолационни конструкции за стени тип „сандвич“ гарантират покриване на необходимите GMP изисквания за работа в чиста среда. Използваните от нас подови покрития са изградени от стандартна PVC настилка с полиуретанов запечатващ слой, осигуряващ по-добра износоустойчивост и експлоатация, ефективност против надраскване и ниска степен на замърсяване. Разбира се обръщаме внимание и на таваните и осветлението, които най-често са касетъчен тип и притежават клас В за пожароустойчивост.

Аудио Дизайн се стреми да проектира и изгражда качествени чисти стаи, но също така да предлага ефективни и гъвкави ценови решения. 

Тихи стаи

Тиха стая предствлява максимално звукоизолирано помещение, което не допуска външно влияние. Такива помещения се използват за различен вид изследвания и измервания в областта на електрониката, автомобилната индустрия, акустиката, физиката и др. Изграждането на такъв тип помещение е сложна инженерна задача изискваща внимателен подбор на помещението и провеждането на компютърни симулации показващи степента на звукоизолация и предвижданто фоново ниво на шума в камерата.

Разбира се това са основните стъпки при проектирането, но освен тях Аудио Дизайн отделя внимание и на: вибрациите, вратите, външният шум, вентилацията, пода и много други фактори които имат значение за крайният резултат.

Ние притежаваме сертифицирано оборудване за измерване на акустични параметри и вибрации, с което извършваме контролни измервания при изграждането на тихи стаи. Разполагаме и с модерни софтуерни програми за симулация на звукоизолация и обходни пътища, които ни дават предимството да анализираме всяко помещение кандидатстващо за тиха стая.