Акустика на спортни зали и съоръжения

Акустика на спортни зали и съоръжения

Спортните многофункционални зали обикновенно имат форма на паралелепипед и са пригодени за различни цели – футсал, баскетбол, волейбол, гимнастика и др. Именно формата на паралелепипеда има свойството да връща отразената звукова вълна обратно към звукоизточника и да предизвиква артефакти като ехо, кънтене, повишаване на фоновият шум и др.

Всичките тези артефакти водят до акустичен дискомфорт а понякога и до нетърпимост от страна на спортисти и публика. Реално описаните по-горе недостатъци се получават заради липсата на звукопоглъщащи материали, които да отнемат част от енергията на звуковите вълни и да намалят тяхното рикоширане от стените, пода и тавана.

За целта Аудио Дизайн използва акустични панели, които се монтират върху подходящите повърхности и драстично повишават акустичният комфорт. Използваните от нас панели притежават клас за пожароустойчивост и са третирани против гризачи и микроорганизми.

Широката цветова гама на акустичните панели дава възможност за индивидуално оформяне на всяка една спортна зала осигурявайки и акустичен и визуален комфорт.