Акустика на телефонни клетки

Акустика на телефонни клетки

Телефонните офис клетки са добър начин за отделяне на един или няколко човека от open space средата. Най-често те се използват от служителите за лични телефонни разговори или за кратки конферентни връзки, като площа им не надхвърля два квадратни метра. Размера в случая няма значение защото клетките предоставят индивидуалност, конфиденциалност и изолиране от офис средата.

Аудио Дизайн проектира всякакъв вид телефонни офис клетки съобразани с конкретната среда и нужди на клиента. Основните цели при проектирането им, са звукоизолация и акустично третиране на вътрешното пространство. Има случаи когато наши клиенти използват клетките като стаи за срещи или подбор на персонал и в крайна сметка се получава малко помещение с голяма ефективност.

Разбира се не винаги може да се отдели отделна площ за телефонна кабина и тогава Аудио Дизайн предлага решение с акустични паравани, които да изолират определена зона и да предоставят нужният комфорт. Предимството на параваните е че са мобилни и лесно могът да бъдат пренесени и сглобени на друго място.

Аудио Дизайн предлага гъвкави решения за центрове за обслужване на клиенти(call centers), офиси на банки, стаи за срещи и др. Ако вие имате въпроси относно вашето офис пространство не се колебайте да се свържете с нас чрез контактната ни форма.