Звукоизолация на врати

Вратите са може би най-трудната част за звукоизолиране, когато говорим за звукоизолация на произволно помещения. Това е така, защото те представляват акустични мостове между средата за звукоизолация и външната такава. За да бъде една врата звукоизолираща е нужно тя да притежава основно две качества: допълнителна маса и уплътняване на тази маса. Аудио Дизайн проектира и изработва многослойни звукоизолиращи врати със специални кантове и прагове, които блокират до 90% от звуковите вълни и осигуряват конфиденциалност и защита.

Вратите произвеждани от нас са ефективни за кабинети, конферентни зали, сървърни и телеком помещения, медицински кабинети, промишлени и битови помещения, музикални студия и др. Аудио Дизайн е разработила няколко стандартни пакети за звукоизолиращи врати използвани в офис сгради, музикални студия и битови помещения. Нашата система за окачване използва специални панти позволяващи интегрирането на вратите в съществуващи стъклопакети единствено чрез подмяна на самата врата.

Аудио Дизайн подхожда към всеки клиент индивидуално, като предварително измерва фоновият шум съобразява се всички шумови фактори в помещението и след това чрез софтуерна симулация избира най-ефективният звукоизолиращ пакет за конкретната врата.