Звукоизолация на прозорци

Звукоизолация на прозорци

Прозорците както вратите са също трудни елементи звукоизолиране. Използването многослойни стъклопакети или триплекс ситеми е почти задължително за акустичният прозорец. Така се гарантира допълнителна маса и единственото което трябва да се направи е тя да се уплътни мого добре. Аудио Дизайн проектира различни видове звукоизолирани прозорци подходящи за музикални студия, конферентни зали, медицински кабинети, аудитории и др.

Аудио Дизайн е разработила няколко стандартни пакети за звукоизолиращи прозорци използвани в офис сгради, музикални студия и битови помещения. Нашата система за уплътняване използва специални изолиращи ленти, които изолират рамката на прозореца и не позволяват преминаването на звукови вълни.

Аудио Дизайн подхожда към всеки клиент индивидуално, като предварително измерва фоновият шум съобразява се всички шумови фактори в помещението и след това чрез софтуерна симулация избира най-ефективният звукоизолиращ пакет за конкретният прозорец.