Звуко маскиращи системи

Какво е звуково маскиране?

Маскирането като чист термин означава прикриване или покриване на даден обект. Този обект не се променя а просто се скрива, например маската на лицето на артиста, дезодоранта който маскира миризмите а не ги премахва или звука който може да маскира други звуци. И в трите случая целта е да се маскира нещо, което съществува а не да се променя.

С какво ми помага звуко маскиращата система?

В офис помещенията нивото на фоновия шум обикновено е ниско. Следователно хората неволно подслушват разговори, което е деликатна ситуация за всички засегнати. За да се разреши този проблем, системата за звуково маскиране излъчва мек, незабележим фонов звук чрез високоговорители. Така нивото на околният шум става по-равномерно и звуковите разсейвания от странични разговори се заглушават от системата за маскиране. Тоест човек не се разсейва и е по-фокусиран.

Дразни ли слуха звуко маскираща система?

Ако сравним субективно звука от хладилника вкъщи и звука от маскиращата система ще видим, че те имат доста общо. Общото е че и двата звука не носят информация и на човек му е трудно да ги забележи освен ако не му се обърне специално внимание. Ако сравним обаче тези два звука с произволна песен идваща от радиото, ще видим че човек насочва вниманието си към нея защото мозъка я определя като музика и предизвиква реакция в него. Тоест в един офис човек би се разсеял много повече от музика или телефонен разговор отколкото от звука генериран от звуко маскиращата система. Разбира се в горният пример трябва да се разбира, че и трите звука са с еднакво ниво.

Какви предимства предлагат системите за звуково маскиране?

1. Ниска степен на разсейване в служителите.

2. Адаптивност - чрез датчици системата следи за нивото на фоновият шум в помещението и генерира пропорционален маскиращ звук.

3. Повишена продуктивност и фокусиране в служителите.

4. Web контрол и приложение за Android и iOS.

5. Лесна и бърза инсталация и калибрация.