Акустични измервания

Акустични измервания

Аудио Дизайн извършва измервания на акустичните параметри на всякакви помещения независимо от техните повърхности. Ние притежаваме професионален измервателен кит, който ни дава възможност да измерваме следните акустични параметри:

  • 1. Измерване на шум:
  •     - Моментно и Еквивалентно ниво по A,C,Z - криви, Max/Min 
  •     ниво, Запис на шум, спектрален анализ в 1/1, 1/3 октава.
  • 2. Реверберация RT60 – Т30, Т20, Т10
  • 3. Ранни отражения – EDT
  • 4. Яснота – C50, C80, D50
  • 5. Разбираемост на речта – STI, RASTI, %ALcons, MTF
  • 6. Измерване на коефициента на звукоизолация - Rw
  •     Преградни стени, Тавани, Под, Стъклени витрини/стени, 
  •     Врати, Прозорци.

Акустичните измервания са много важни при проектирането на домашно кино, музикални, ТВ студия и др. Първоначалното измерване дава възможност на проектантите за точна оценка на акустичната сигнатура на помещението и дава предпоставки за това как би се развил един бъдещ акустичен дизайн. По този начин ние можем да ви спестим пари и усилия, и да ви насочим към правилното решение.