Акустично заснемане

Акустично заснемане

Акустичното заснемане представлява поредица от акустични измервания при анализ на големи музикални зали. Такива зали обикновенно са концертни, оперни, театрални, църковни и др. и притежават голям обем и много слушателски места. За да бъде оптимална акустиката в такива зали е нужно да се извършат точни измервания с поне три вида измервателен сигнал – Sweep, Periodic Noise, MLS в поредица от различни точки на източника и измервателния микрофон.

Аудио Дизайн притежава ненасочен източник на звукови вълни – Dodecahedron, с който много точно може да заснеме акустичната среда на големи зали и обекти, и да предостави инженерен доклад с нужните резултати.