Измерване на вибрации

Измерване на вибрации

Вибрациите са проблем явяващ се масово в съвременната индустриална и битова среда. Технически вибрацията представлява инфра звук разпространяващ се в твърдо тяло и предизвикващ нежелани трептения наричани резонанси. Вибрациите могът да бъдат породени от различни източници като климатични системи, дизел генератори, синхронни и асинхронни двигатели, обществен транспорт и др.

Аудио Дизайн притежава специален кит снабден с високотехнологичен датчик от последно поколение способен да покаже най-слабото трептение на почти всяка повърхност. Точният анализ и графичните резултати получени след измерване дават възможност да се проектира и изгради най-точната защита и изолация или да се намали максимално ефекта на нежеланата вибрация.