АУДИОМЕТРИЧНИ КАБИНИ

 

Аудиометричните или аудиологичните кабинети предоствят медицински комфорт при провеждане на прегледи и консултации. Те са специфични помещения, които имат специални изисквания към акустичната среда - Rw 35dB - 60dB. Аудио Дизайн измерва и проектира такъв тип помещения, като ги свежда до необходимите норми и наредби.

Аудио Дизайн използва текстилни акустични панели, които се монтират върху подходящите повърхности и драстично повишават акустичният комфорт. Използваните от нас панели притежават клас за пожароустойчивост и са третирани против гризачи и микроорганизми.

Аудио Дизайн предлага широка цветова гама акустични панели, като дава възможност за индивидуално оформяне на всеки кабинет осигурявайки акустичен и визуален комфорт. Предлаганите от нас акустични панели можете да разгледате тук.