ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ

 

Аудио Дизайн извършва измервания на фонов шум, импулсен шум и звуково налягане. Ние притежаваме сертифициран шумомер и спектрален анализатор, които могът да измерят:

  • Ниво на шума – L dB(A,C, Z)
  • Пиково ниво – Lpeak
  • Максимално/Минимално ниво – Lmax, Lmin
  • Период на усредняване – Fast, Slow, Impulse
  • Рейтинг за шум – NR
  • Критерий за шум – NC, RC, PNC, NCB
  • Възможност за 24 часов запис на шумова среда

Ако искате професионална оценка на произволна шумова среда и да получите повече информация или безплатна консултация, моля свържете се с нас по телефона или изпратете запитване чрез нашата уеб форма за запитвания.