ОПЕРАЦИОННИ СТАИ

 

Помещения в които се извършват хирургични дейности се наричат операционни стаи. От своя страна те биват стаи за гръдна, сърдечна, коремна,лицево-челюстна и др. хирургия. Те трябва да отговарят на определени хигиенни и конструктивни норми и да предлагат комфортна среда за пациентите и персонала. Аудио Дизайн изгражда операционни и манипулационни стаи с нужната звукоизолация осигуряваща шумови нива в границите Rw 35dB - 60dB, като използва безопасни сертифицирани материали.

Използвайки нашата методика за проектиране на медицински кабинети Аудио Дизайн гарантира високо качество и комфорт на изградените от нас аудиометрични кабинети и операционни стаи. При изграждането им Аудио Дизайн обръща внимание на: звукоизолирани стени, врати и прозорци, вентилация, осветление, акустика на помещението, антибактериални покрития и др.

Аудио Дизайн предлага акустични и интериорни решения за помещения за след операционен престой съобразени с медицинските изисквания и норми. Ние прилагаме индивидуален подход към всеки наш клиент, осигурявайки консултации и посещения на място. При възникнали въпроси относно решения в сферата на медицината не се колебайте да се свържете с нас по телефона или нашата уеб форма за контакти.