ПРОИЗВОДСТВО И ШУМОВ КОНТРОЛ

 

Всяко призводство генерира промишлен шум, който предизвиква шумово замърсяване и вреди на околната среда. За да запазим природата ние в Аудио Дизайн се стремим да намалим до колкото е възможно шума от производсвените инсталации и поточните линии.

В Аудио Дизайн работим по специална методика за установяване типа на шумовото замърсяване, неговата сила и спектър. Тази методика е ефективно решение за всякакви производства и манифактури генериращи шумови нива над допустимите. В методиката ни са включени анализи и измервания на шумовият фон, шумов контрол над промишлени зони, отдалечен постоянен мониторинг на шумовата среда, индивидуален подход към всяко съоражение и инсталация, и др.

Акустичните решения за промишлено третиране на поточни линии и производства включват акустични и звукопоглъщащи панели, специални мембрани, звукоизолиращи бариери, шумозаглушители и др.