РЕНТГЕНОВИ СТАИ

 

Рентгеновите кабинети, фотолаборатории и архиви са неизменна част от всяка болница и са помещения с повишена степен на лъчения. Поради специфичната апаратура използвана в радиологиите освен лъчения се генерират още вибрации и шум. Това налага използването на антивибрационни демпфери, многослойни акустични сандвичи и други методи за постигане на нужното ниво на звукозолация. Аудио Дизайн измерва и проектира такъв тип помещения, като ги свежда до необходимите норми и наредби.

Аудио Дизайн използва специални битумни мебрани с висока плътност както и текстилни акустични панели, които се монтират върху подходящите повърхности и драстично повишават акустичният комфорт. Използваните от нас мембрани и панели притежават клас за пожароустойчивост и са третирани против гризачи и микроорганизми.

Аудио Дизайн предлага широка цветова гама акустични панели, като дава възможност за индивидуално оформяне на всеки кабинет осигурявайки акустичен и визуален комфорт. Предлаганите от нас акустични панели можете да разгледате тук.