СЪРВЪРНИ ПОМЕЩЕНИЯ

 

Сървърните помещения най-обикновенно се класифицират като помещения със специално предназначение. Те трябва да отговарят на изисквания свързани със звукоизолация, вентилация, пожаробезопастност, охрана и др. Обикновенно за сървърни помещения се избират вътрешни помещения без прозорци, които се охлаждат посредством климатичната сградна инсталация или допълнителна такава.

Много често се подценява качеството на помещението, като се избират помещения с тънки стени, неподходящ под, лошо изолирани врати или се прави компромис с близостта до климатичната инсталация за сметка на обитаваната работна среда от персонала. Основен източник на шум и вибрации в сървърните помещения са вентилаторите на оборудването чийто шумов спектър варира в ниските и средни честоти. По този начин при едно лошо изолирано помещение се получава резидентен фонов шум, който води до сериозни проблеми с работната среда и нарушаване на нормите за шум.

Аудио Дизайн има опит с проектирането и звукоизолирането на сървърни, и IT помещения в цяла Европа. Нашите специалисти могат да извършат оглед и консултация на място на всякъкъв вид сървърни помещения, като огледа включва измерване на шум/вибрации и издаване на мерки за повишаване на акустичният комфорт.