ШУМОВА КАРТА

 

Шумова карта представлява графичното представяне на нивото на шума на определен географски регион за определено време. Аудио Дизайн извършва измервания и мониторинг на шумозамърсени зони, като разработва шумови карти. Основно тe се използват за санитарен и хигиенен контрол и служат за визуална оценка на шума.

Аудио Дизайн разработва шумови карти за райони около промишлени предприятия, летища, градски райони и др. За да получите повече информация или безплатна консултация, моля свържете се с нас по телефона или изпратете запитване чрез нашата уеб форма за запитвания.