ТИХИ СТАИ

 

Тиха стая предствлява максимално звукоизолирано помещение, което не допуска външно влияние. Такива помещения се използват за различен вид изследвания и измервания в областта на електрониката, автомобилната индустрия, акустиката, физиката и др. Изграждането на такъв тип помещение е сложна инженерна задача изискваща внимателен подбор на помещението и провеждането на компютърни симулации показващи степента на звукоизолация и предвижданто фоново ниво на шума в камерата.

Разбира се това са основните стъпки при проектирането, но освен тях Аудио Дизайн отделя внимание и на: вибрациите, вратите, външният шум, вентилацията, пода и много други фактори които имат значение за крайният резултат.

Ние притежаваме сертифицирано оборудване за измерване на акустични параметри и вибрации, с което извършваме контролни измервания при изграждането на тихи стаи. Разполагаме и с модерни софтуерни програми за симулация на звукоизолация и обходни пътища, които ни дават предимството да анализираме всяко помещение кандидастващо за тиха стая.