ВЕНТИЛАЦИЯ И ВИБРАЦИИ

 

Входящият въздух от филтриращи системи е от съществено значение за всяка инсталация – промишлена или битова. Системите за филтрация са се развили благодарение на увеличените експлоатационни температури в различни индустриални производства и нуждата от по ефективна работна среда. Системите за филтрация имат множество модули, които са избрани според приложението им и специфичната работна среда.

След като е била избрана подходяща филтърна система, ние предоставяме набор от въздуховоди и шумозаглушители които свеждат нивото на шума до минимум. Така бързо протичащия въздух в изходящите въздуховоди е овладян преди достигане до крайното помещение.

От Аудио Дизайн можем да проектираме самостоятелни филтърни пакети, включително шумозаглушителни филтри за премахване на шумовите влияния.

Вибрациите са друг проблем явяващ се масово в съвременната индустриална и битова среда. Технически вибрацията представлява инфра звук разпространяващ се в твърдо тяло и предизвикващ нежелани трептения наричани резонанси. Вибрациите могът да бъдат породени от различни източници като климатични системи, дизел генератори, синхронни и асинхронни двигатели, обществен транспорт и др.

Ние в Аудио Дизайн притежаваме специален кит снабден с високотехнологичен датчик от последно поколение способен да покаже най-слабото трептение на почти всяка повърхност. Точният анализ и графичните резултати получени след измерване дават възможност да се проектира и изгради най-точната защита и изолация или да се намали максимално ефекта на нежеланата вибрация.