ЗВУКОИЗОЛИРАЩИ БАРИЕРИ

 

Звуковите бариери са ефективен начин за намаляване шума от различни промишлени инсталации като чилъри, трафопостове, дизел-генератори, натоварени магистрали, жп транспорт и др.

От Аудио Дизайн извършваме всякакъв вид измервания на фоновия шум с калибриран SPL метър включително спектрален анализ на шума и предписваме подходящият тип звукова бариера. Предлаганите от нас бариери са изградени от материали с висока степен на износоустойчивост и са подходящи за монтаж при външни климатични условия.

При дизайна на звукови бариери Аудио Дизайн препоръчва On-Field измерване и анализ на изследваната инсталация. По този начин се изпълнява инженерната методика на Аудио Дизайн, която помага за точното разпределение на разходите и материалите.